Piyano derslerimiz haftada 1 gün ve 1 saat olarak işlenir. İsteğe göre ders saatleri arttırılabilir.

Piyano; düzenli olarak çalışıldığında, her yaştan insanın öğrenebileceği önemli bir çalgıdır.

Piyano derslerimiz öğrencinin yaşına uygun olarak seçilen metodlar yardımıyla işlenir.

Aşağıda piyanonun önemine dair ufak bir yazı okuyacaksınız.

” Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis ve Newcomb, 1996 yılında üç-dört yaşlarındaki yetmiş sekiz çocuğu incelediler ve onları dört gruba ayırdılar. Otuz dördü özel piyano dersi, yirmisi özel bilgisayar dersi, geri kalan yirmi dördünden onu özel şarkı dersi alırken, on dördüne de hiç ders verilmedi. Deney altı ay sürdü. Çocukların yaşlarına uygun dört standart test, deneyin başında ve sonunda çocuklara uygulandı. Testlerde, piyano dersi alan çocukların, mantıksal hafızalarının ve algılama yeteneklerinin ciddi şekilde geliştiği görüldü. ”

 

Unutmayın!
Piyano eğitimini doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve materyalle almaya başlayan istekli bir öğrencinin kişisel gelişimi olumlu yönde etkilenmektedir.