Bağlama Hakkında

Bağlama; Türk Halk Müziğinin en temel çalgısıdır. Standart bir bağlamada altta 3, ortada 2 ve üstte 2 olmak üzere toplam yedi tel bulunur. Bu tellerden kalın olanlarına bam teli adı verilir. Bağlama genellikle tezene ile çalınır. Elle çalım tekniği de günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır, bu tekniğe şelpe adı verilir. Bağlama eğitimi günümüzde çoğunlukla kısa sap ve [...]