Ud dersleri birebir olarak yapılmaktadır.

Ud Derslerinin İşlenişi:
Kursiyere udun bölümleri, tutuş, duruş, oturuş ve mızrap tutuşları hakkında bilgiler verildikten sonra nota eğitimine geçilir. İlk dersler nota eğitimiyle işlendikten sonra udun klavyesi üzerindeki notalar ve bu notalara hangi parmakla basılacağı, mızrabın nerede ve nasıl vurulacağı gösterilir. Sağ ve sol el etütleriyle ders devam eder. Bu aşamadan sonra basit makamların öğretilmesine ve örnek eserlerin icrasına geçilir. İlk aylarda ud metodumuz ile çalışılıp temel öğrenim sağlandıktan sonra repertuar çalışmalarına geçilir. Derslerin son aşamalarında süsleme, icra teknikleri ve taksim gibi konular işlenir.

Kursiyer zaman içinde gösterdiği performansa göre Türk Musikisi meşk grubumuz “Grup Hicaz’a” katılarak (kendi isteği doğrultusunda) diğer sazlar eşliğinde ve daha profesyonel bir ortamda enstrumanını çalma ve geliştirme fırsatı bulur.

Udunuz yoksa kursumuza bağlı müzik mağazamızdan ud satın alabilirsiniz. Mağazamızdan ayrıca ud ile ilgili aksesuarları da temin edebilirsiniz.