Bağlama; Türk Halk Müziğinin en temel çalgısıdır. Standart bir bağlamada altta 3, ortada 2 ve üstte 2 olmak üzere toplam yedi tel bulunur. Bu tellerden kalın olanlarına bam teli adı verilir. Bağlama genellikle tezene ile çalınır. Elle çalım tekniği de günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır, bu tekniğe şelpe adı verilir.

Bağlama eğitimi günümüzde çoğunlukla kısa sap ve uzun sap olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlar aynı zamanda bağlama ailesinin üyeleridir. Cura, kısa sap bağlama, uzun sap bağlama, divan sazı, meydan sazı gibi bir sıralama yapmak mümkündür. Uzun sap ile kısa sap bağlamayı boylarının dışında ayıran en büyük fark akort düzenleridir.

Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından yapılabilir.